Strona główna Strona Główna

 Aktualności Aktualności

 Historia parafii Historia Parafii

 Duszpasterze Duszpasterze

 Galeria Galeria

 Wspólnoty parafialne Wspólnoty

  Ciekawe strony

  Księga Gości

 Kontakt Kontakt

 Kontakt Facebook

 

Parafia Narodzenia N.M.P. w Kałkowie


Wspólnoty parafialne


PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS
przy Parafii p.w. Narodzenia N.M.P. w Kałkowie

Zespół liczy 24 członków. Przewodniczącym zespołu jest ksiądz proboszcz Leszek Rygucki. Spotkanie założycielskie odbyło się 28 marca 2006 r. W wyniku dyskusji dotyczącej działalności charytatywnej w Parafii ustalono wstępnie pola działalności:

  pełne i stałe rozpoznawanie duchowych i materialnych potrzeb mieszkańców parafii oraz szukanie możliwości ich zaspokojenia;

   Stała pomoc osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym;

   Podjęcie starań w celu pozyskania lokalu na organizację zajęć dla dzieci, typu: gry i zabawy, zajęcia plastyczno-techniczne, itp.;

   Udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce;

   Organizacja festynu w celu pozyskania środków;

Ponadto ustalono, zorganizowano i już przeprowadzono:

   Zajęcia z języka angielskiego dla dzieci przedszkolnych. Bezpłatne zajęcia odbywają się raz w tygodniu;

   W okresie Świąt Wielkanocnych przeprowadzono w parafii zbiórkę darów żywnościowych pod hasłem: "Podziel się z potrzebującymi". Dzięki ofiarności mieszkańców parafii z zebranych w Wielką Sobotę darów, przygotowano paczki i dostarczono rodzinom i osobom potrzebującym.

   W celu pozyskania funduszy na działalność wykonano własnoręcznie przez członków zespołu i rozprowadzono za dowolne datki kartki świąteczne, palmy i stroiki wielkanocne. Zgromadzone fundusze zostaną przeznaczone na dofinansowanie półkoloni;

   Zespół CARITAS zorganizował półkolonie dla dzieci w dniach 4-19 lipca 2006 r. Opieką zostało objętych ok. 60 dzieci, które nie miały możliwości wyjazdu na wakacje.

   Został opracowany i zatwierdzony plan pracy pod hasłem: Cały świat mi ojczyzną, wszyscy ludzie braćmi;

Zapraszamy firmy i wszystkich ludzi dobrej woli, którzy chcieliby wesprzeć naszą działalność!NUMER KONTA CARITAS KAŁKÓW:

12 8872 0003 0000 8572 2000 0010 BS OTMUCHÓW