imieniny:    Dodaj do ulubionych    Startuj z nami

    SERCANIE W SIECI
    www.scj.pl
    Nasza Duchowość
    Nowicjat
    Seminarium
    Bracia Zakonni
    Duszapsterstwo Młodzieży
    Rekolekcje
    Misje Zagraniczne
    Wydawnictwo DEHON
    "Czas Serca"
    "Wstań"
    DPiP
    POLECAMY
    OPOKA
    Diecezja opolska
    wiara.pl
    GOŚĆ NIEDZIELNY
    NIEDZIELA
    
    KDM
    MATEUSZ
    LEDNICA 2000
    Sercańskie Dni Młodych
    Pielgrzymka opolska
  
    REKLAMA

Wspieramy
Parafialny Zespół Caritas

NUMER KONTA:
12 8872 0003 0000 8572
2000 0010

BS OTMUCHÓW

    SONDA


Miejscowość Kałków leży na terenie województwa opolskiego, w południowo-zachodniej części województwa, w okolicy miasta Nysy i Otmuchowa, w pasie przygranicznym na krańcowym obszarze tzw. Przedgórza Sudeckiego . Zajmuje ona ok. 6 km2 i rozrzucona jest na średnio górzystym terenie.

Gmina Otmuchów, której Kałków jest częścią zajmuje 18.823 ha powierzchni, co stanowi 2,2 % ogólnej powierzchni województwa opolskiego. Swym zasięgiem gmina Otmuchów obejmuje następujące krainy Przedgórza Sudeckiego: Wzgórza Strzelińskie (północna część gminy), Obniżenie Otmuchowskie (część środkowa obejmująca miasto Otmuchów, Jezioro Otmuchowskie, zachodnią część Jeziora Nyskiego oraz część środkowego biegu rzeki Nysy Kłodzkiej), Przedgórze Paczkowskie (południowa część gminy obejmująca wsie: Kałków i Jarnołtów). Atrakcyjne usytuowanie gminy, w pobliżu granicy z Czechami oraz w sąsiedztwie jezior Otmuchowskiego i Nyskiego sprawia, że teren ten należy do najliczniej odwiedzanych miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych na Opolszczyźnie. Przez teren gminy przebiega w kierunku wschód-zachód droga krajowa nr. 46 (Gliwice - Nysa - Kłodzko), tzw. Szlak podsudecki.

Gminę Otmuchów - tworzy miasto Otmuchów i 30 sołectw: Broniszowice, Buków, Grądy, Goraszowice, Janowa, Jasienia Górna, Jarnołtów, Jodłów, Kałków, Kijów, Kwiatków, Laskowice, Ligota Wielka, Lubiatów, Łąka, Maciejowice, Meszno, Nadziejów, Nieradowice, Piotrowie Nyskie, Ratnowice, Sarnowice, Siedlec, Starowince, Suszkowice, Śliwice, Ulanowice, Wójcie, Wierzbno, Zwanowice .

Gmina Otmuchów wyróżnia się znaczącymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi. Decyduje o tym zróżnicowana rzeźba terenu, rozległy akwen wodny - Jezioro Otmuchowskie, bliskie sąsiedztwo Kotliny Kłodzkiej i Sudetów a także usytuowanie części gminy na Obszarze Chronionego Krajobrazu . Zróżnicowaną rzeźbę terenu dobrze charakteryzuje ciągnący się wzdłuż rzeki Widny w okolicach Kałkowa bogato urozmaicony teren. Rzeźba niskofalista, pagórkowata i płaskorówninna po zachodniej części rzeki, oraz deniwelowana i spiętrzona rzeźba terenu po stronie wschodniej (wsie: Nadziejów, Kijów). Innym walorem gminy są niewielkie fragmenty naturalnych lasów, nie przekraczające zwykle 10 ha powierzchni oraz zadrzewienia śródpolne, które mimo swego wtórnego charakteru, zasługują na ochronę ponieważ są ostoją ptactwa zwalczającego szkodniki. Oprócz lasów występuje na terenie całej gminy 8 parków podworskich pochodzących z XIX w. Nie zawsze właściwe i zgodne z przeznaczeniem ich użytkowanie sprawiło, że większość z nich utraciła swój dawny styl lub została w większej części zdewastowana - jak to miało miejsce na terenie Kałkowa. Do dewastacji parków i niszczenia drzew przyczynił się brak zabiegów pielęgnacyjnych i troski o ten jakże cenny element miejscowego krajobrazu.

Na terenie gminy Otmuchów główną rzeką jest Nysa Kłodzka, która w granicach analizowanego obszaru ma cechy rzeki podgórskiej i stanowi źródło zasilania urządzeń wodociągowych w miastach: Nysa, Brzeg, Oława i Wrocław. W Obniżeniu Otmuchowskim, 2 km na zachód od Otmuchowa w roku 1933 utworzono duży zbiornik retencyjny - Jezioro Otmuchowskie. Jest to jeden z największych tego typu zbiorników w Polsce, którego głównym zadaniem jest regulacja stanów wody na Odrze oraz wykorzystywany jest także do celów rekreacyjnych. Ten zbiornik wodny jest także unikalnym na skalę krajową siedliskiem czapli szarej, którą od czasu do czasu dostrzec można na polach w okolicy Kałkowa. Zbiornik w Otmuchowie otoczony jest ok. 30 ha rezerwatem z licznymi okazami starodrzewia, głównie brzóz, dębów i czerwonych kasztanowców. Jezioro znane jest wśród wędkarzy z całej Polski jako doskonałe łowisko sandacza.

za: Joanna Zielińska "Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Otmuchów do roku 2005"W zbiorach Archiwum Państwowego w Opolu znajduje się notatka sporządzona przez jednego z pracowników nowo powstającej administracji w okresie powojennym, zatytułowany "Droga do Nysy", w którym autorka opisuje podróż i pierwsze swoje wrażenia po przybyciu na te tereny:

"Wyjechaliśmy ze Starego Sącza zorganizowaną grupą. Przez tyle lat okupacji niemieckiej nie miałam sposobności odbywać jakichkolwiek podróży, toteż podróż do Nysy, sprawiła mi przyjemność. Piękne widoki, jak również miasta spotykane zachwyciły mnie, ponieważ nasze strony mają przeważnie krajobraz jednolity. Poznałam strony znane mi dotychczas z nauki w szkole i wyobraźni. Grono moich koleżanek również było zachwycone tak pięknymi widokami i pragnęłyśmy poznać je dokładniej."* e n g l i s h     

Kałków is a place in the area of Opole Province. It's situated in the south-west part of the province, near the cities Nysa and Otmuchów in lying on the border strip, on extreme area of Sudety Mountains. It is one of the elder localities on Otmuchowska Land. These lands' history is strictly connected with opulent tradition of the whole Silesia and especially with the history of Nyska and Otmuchowska Lands. As field of borderland it has not escaped foreign influences becoming place about particular meaning both for Silesia and the whole country. There, through Moravian Gate the influences of Czech and German tradition penetrated to Silesia.


    MENU GŁÓWNE
    Strona główna
    Aktualności
    Położenie geograficzne
    Studia historyczne
    Socjografia miejsca
    Galerie fotografii
    Parafia p.w. Narodzenia N.M.P.
    Studia pedagogiczne
    Edukacja regionalna
    Rozwój lokalny
    Mała Ojczyzna
    Program partnerski
    Księga gości
    Reklama
    Kontakt
    LINKI - REGION
    Gmina Otmuchów
    Powiat Nysa
    Opole
    OPortal.pl
    Opolweb.pl
    REKLAMA
  
    DZISIAJ POLECAMY

Wydawnictwo Księży Sercanów
DEHON

Wydawnictwo Księży Sercanów
KnightFight
  Copyright 2005 All Rights Reserved DeGuaram
Strona główna  |  Reklama  |  Kontakt  Wszelkie prawa zastrzeżone.
Publikowanie, przedrukowywanie, powielanie lub wykorzystanie tekstu i zdjęć
w pracy redakcyjnej bez zgody zabronione